Kameran som verktyg för demokrati och delaktighet

  •  
Tid
2014-10-10 15:15 - 2014-10-11 16:30
Typ
Film och media, Film och media
Plats
Filmhuset på Gärdet
Årskurser
Gymnasium, Vuxenutbildning

Fortbildningsseminarium med Akademi Valand

Hur kan vi ta vara på den kunskap och erfarenhet som finns hos alla medborgare? I ett pågående projekt används kameran som ett verktyg för integration där deltagarna ges möjlighet till tolkningsföreträde av sin egen tillvaro.

Det är en demokratifråga vem som skildrar vår värld, vems perspektiv som råder. Genom att erövra kameran som ett redskap för kommunikation kan vi öka människors delaktighet och möjlighet att påverka samtidigt som vi tar vara på den kunskap och erfarenhet de erbjuder när framtidens samhälle byggs.

Metoden är dessutom aktiverande vad gäller självständigt och kritiskt tänkande och lägger grunden för ett livslångt lärande.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

fredrik.nordbladh@filmstockholm.sll.se

Kontakt

Rafael Franco
0704842280
rafael.franco@filmstockholm.sll.se