Öppen föreläsning: Tecken av betydelse

  •  
Tid
2015-10-03 13:00 - 14:30
Typ
Forskande lärare, Matematik, Forskande lärare, Språkutveckling
Plats
Stockholms universitet, G-salen, Svante Arrhenius väg 20C (Arrheniuslaboratorierna hus E, Frescati)
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Arrangör
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

Camilla Lindahl vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik ger en öppen föreläsning om sin avhandling Tecken av betydelse

Föreläsningen vänder sig till lärare, skolledare och andra som har intresse av tvåspråkig undervisning i naturvetenskap eller undervisning i en teckenspråkig tvåspråkig miljö. Camilla Lindahl berättar om studien och diskuterar bland annat vad en tvåspråkig undervisning i naturvetenskap innebär för både lärare och elever och om hur vi kan använda och utveckla kunskap från den här studien i praktiken.
Föreläsningen tal- och teckenspråktolkas.

Alla är välkomna. Ingen föranmälan.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt.

Kontakt

Camilla Lindahl
camilla.lindahl@mnd.su.se