Enkel och rolig programmering

  •  
Tid
2019-04-03
Typ
Förskola, Programmering
Plats
Stockholm
Årskurser
0 (Förskola)
Arrangör
Lärarfortbildning AB

Alla kan lära sig!

Släpp dina rädslor och hitta ett lustfyllt sätt att arbeta med matematik, språkutveckling och estetiska processer genom programmeringen. Med till exempel sagan som bas kan vi utveckla barnens digitalitet. Vi kryper runt, klipper, ritar, bygger robot-banor, undersöker och testar verktyg. Programmeringen ger er många möjligheter att stärka barnens matematiska tänkande och språkutveckling. Den stimulerar barns kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Tillsammans undersöker vi hur ni kan komma igång med, och utveckla programmering på er förskola.

- Bee-bot som målstyrd undervisning – inte bara aktivitet
- Lär dig grunderna i programmering på ett lustfyllt sätt
- Programmera en interaktiv saga

Målgrupp för händelsen

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Kostnad

3250kr

Anmälan

https://www.lararfortbildning.se/forskola/kurser/enkel-och-rolig-programmering

Kontakt

Marie Adle
08 - 737 68 16
marie.adle@lararfortbildning.se