Flerspråkighet i förskolan

  •  
Tid
2014-03-05 08:30 - 16:00
Typ
Förskola, Språkutveckling
Plats
Hantverkargatan 2F lokal Insikten Utbildningsförvaltningen
Årskurser
0 (Förskola)
Sista anmälningsdag
2014-03-19

Två heldagars fortbildning för dig som behöver baskunskaper i flerspråkighet. OBS! Två heldagar 5/3 och 2/4

Språkforskningsinstitutet bjuder in till en tvådagarsdortbildning om arbetet kring flerspråkighet i förskolan.På träffarna utgår man bland annat från Skolverkets referensmaterial " Flerspråkighet i förskolan" och "Flera språk i förskolan".

Innehåll:

- Vad säger forskning /läroplanen
- Modersmålets betydelse
- Interkulturellt förhållningssätt
- Samarbete hem och förskola
- Språkutvecklande arbetssätt
- Pedagogiskdokumentation

Anmälan

Kursen är nu fullbokad.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt. Lunch bekostar deltagarna själva!

Kontakt

Karin Wallin
08 508 20130
karin.e.wallin@stockholm.se