Förskolechef 2017

Tid
2017-02-06 08:30 - 2017-02-07 15:45
Typ
Förskola
Plats
Näringslivetshus
Årskurser
0 (Förskola)
Sista anmälningsdag
2017-02-06
Arrangör
Konferens

Vi fokuserar på det pedagogiska ledarskapet och pedagogisk professionsutveckling. Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef.

På konferensen medverkar:

Bim Riddersporre, universitetslektor
Polly Björk Willén, universitetslektor
Jacob Carlander, leg. psykoterapeut
Madeleine Cocozza, universitetslektor
Annika Härenstam, professor emeritus
Tor Wennerberg, leg. psykolog
Håkan Fleischer, fil dr i pedagogik och universitetslektor
Mona Riabacke, fil. dr. i risk- och beslutsanalys


Konferensen berör bland annat:

• I relationernas mitt – uppdrag förskolechef
• Språk, kommunikation, visioner samt organisationskultur – vilka strategier behövs för att leda verksamheten fram mot det vi kallar en lärande organisation?
• Bemötande och förhållningssätt av vårdnadshavare med rättshaveristisk beteende
• Barnskyddssystemet – att främja varje barns rättighet till en trygg uppväxt
• Vilka faktorer är särskilt viktiga för ett barns språkliga utveckling?
• Anknytningsmönster i praktiken – förhållningssätt i mötet med trygga respektive ängsliga barn.
• ”Hur gör jag nu?” Beslutsfattande i praktiken!
• Kommunikation via sociala medier? Vad händer på Instagram?
• Hur ska en organisation se ut där det går att vara en bra chef och ha en god arbetsmiljö?

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad
Förskolechefer, lärledare och utvecklingspedagoger.

Kostnad

3995 kr ex moms tom 31 december

Anmälan

http://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=379288

Kontakt

Linda Karlstedt
08-56226801
linda.karlstedt@skolporten.se