Förskolesummit 2017

  •  
Tid
2017-06-14 - 2017-06-15
Typ
Förskola
Plats
Stockholms universitet
Årskurser
0 (Förskola)
Arrangör
Stockholms stad i samarbete med Stockholms universitet.

Förskolesummit är en återkommande konferens som arrangeras av Stockholm stad i samarbete med Stockholms universitet.

Konferensen vänder sig till personal, lednings-och chefsfunktioner inom kommunal och fristående förskola samt berörda beslutsfattare, forskare och studenter.

Kompetensutveckling inom förskola erbjuds till medarbetare och chefer löpande. Förskolesummit ska möjliggöra meningsskapande möten mellan forskare och praktiker som verkar för förskolans uppdrag och utveckling och bidra till verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och på så sätt bidrar till att barn, föräldrar och medborgare erbjuds en likvärdig förskoleverksamhet av hög kvalitet.

Konferensen vänder sig till personal, lednings-och chefsfunktioner inom kommunal och fristående förskola samt berörda beslutsfattare och forskare.

Har du frågor om konferensen, föreläsarna eller något annat?
Kontakta projektledare Isa Ståhl, isa.stahl@stockholm.se Tel 08- 508 336 41.

Är du journalist och önskar intervju med föreläsare/arrangörer eller presskort under dagarna?
Kontakta Marie Blommé, marie.blomme@stockholm.se Tel: 08- 508 337 78.

Varmt välkomna!

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad
Även chefer och ledare

Kostnad

Se forskolesummit.se för priser.

Anmälan

http://www.forskolesummit.se/infor-ditt-besok

Kontakt

Isa Ståhl
08- 508 336 41
isa.stahl@stockholm.se