Från konflikter och kränkningar till respekt och nya normer - Kristina Henkel

  •  
Tid
2018-04-11 13:30
Typ
Förskola, Förskola
Plats
11 april 13.30-16.30 Campus Konradsberg, Konradsbergsgatan 7B, Stockholm
Årskurser
0 (Förskola)
Arrangör
Stockholms Habiliteringsenheter

Från konflikt och kränknngar till respekt och nya normer - föreläsning för förskolepersonal inom Stockholms Stad

Enligt Skolverket har de flesta situationer då kränkningar sker koppling till normer och förväntningar hur vi ska vara. Därför behöver vi lära om och ifrågasätta våra värderingar och normer med hjälp av ett normkritiskt perspektiv. Vuxenmakt ger ett stort ansvar – ansvar att ha strategier för att agera både i stunden och på långsikt genom förebyggande arbete. Detta kan vi göra med hjälp av bland annat lågaffektivt bemötande och att arbeta aktivt med känslor och gränser. På föreläsningen tar vi också upp hur vi på ett tydligt och respektfullt sätt kan hantera konflikter och den svåra situationen då en kollega eller förälder kränker ett barn.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Kontakt

Stockholms Habiliteringsenheter
076-120 84 01
stadshagen.hab@stockholm.se