HBTQ, genus och normmedvetenhet del 2(av 3)

  •  
Tid
2016-05-09 13:30 - 17:00
Typ
Förskola
Plats
Aulan, Åsö Vuxengymnasium, Blekingegatan 55
Årskurser
0 (Förskola)
Arrangör
Utbildningsförvaltningen

Normer i förskolan

Maria Hulth är en av grundarna av Jämställt och utbildad genusvetare och etnolog med över 10års erfarenhet av att utbilda förskolor, myndigheter och kommuner kring jämställdhet och normkritik. Maria har även skrivit rapporten Det osynliga regnbågsbarnet på förskolan för Stockholms stad (2006). Maria kommer bland annat prata om normer och normkritiskt förhållningsätt i praktiken.

Ett historiskt perspektiv på jämställdhet och kön i förskolan

Lars Jalmert är Professor emeritus i pedagogik, maskulinitetsforskare och styrelseledamot Män för jämställdhet. Han har även varit ordförande i Högskoleverkets jämställdhetsråd och i Stockholms universitets jämställdhetskommitté. Lars var en av världens första maskulinitetsforskare och satte tonen i debatten om mäns roll i familjen. Lars kommer utifrån ett historiskt perspektiv av jämställdhetsarbete och genuspedagogik i förskolan att beröra majoritetsnormen och upplevelsen av ett könat perspektiv på pedagogens professionella roll.

Föreläsningsserien HBTQ, genus och normmedvetenhet

Utbildningsförvaltningen välkomnar pedagoger, chefer och ledare från förskolor i Stockholms stad till en konferensserie under tre halvdagar där vi fördjupar oss i HBTQ, genus och normmedvetenhet utifrån förskolans perspektiv.

Föreläsningarna är en del i Stockholms stads satsning för att förbättra kunskap och medvetenhet om HBTQ-frågor.

Vi välkomnar pedagoger, chefer och ledare till en konferensserie under tre halvdagar där vi fördjupar oss i HBTQ, genus och normmedvetenhet utifrån förskolans perspektiv.

27 april 13:30-17:00 HBTQ-familjer, RFSL
9 maj 13:30-17:00 Maria Hulth, jamtällt.se och Lars Jalmert
11 maj 13:30-17:00 Helena Hill och Aisha Lundgren

Du kan anmäla dig till ett eller flera av föreläsningstillfällena.

Deltagandet är kostnadsfritt men det är begränsat antal platser.


Välkomna!
Marianne Natéus
T.f avdelningschef Förskoleavdelningen

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Anmäl till samma som kontakt

Kontakt

Isa Ståhl
08 508 33 641
isa.stahl@stockholm.se