HBTQ, genus och normmedvetenhet del 3(av 3)

  •  
Tid
2016-05-11
Typ
Förskola
Plats
Aulan, Åsö Vuxengymnasium, Blekingegatan 55
Årskurser
0 (Förskola)
Arrangör
Utbildningsförvaltningen

Interkulturellt genusperspektiv i praktiken

Aisha Lundgren är interkulturell genuspedagog och f.d. verksam i Stureby förskoleområde och Martin Liberg var Aishas chef. Tillsammans arbetade dem under flera år med att öka kompetensen i intersektionellt perspektiv på Stureby förskolor.

”Vi arbetar utifrån ett interkulturellt genusperspektiv med genuspedagogik” – Vad innebär det?

Aisha ska berätta om arbetet som intersektionell genuspedagog, processer och utveckling i förskolan utifrån pedagogperspektivet och tillsammans med Martin som pratar om chefs/ledningsuppdraget kommer de att beskriva hur bägge rollerna kan stötta och vara del i utvecklingsprocessen.

Normer och att arbeta normkritiskt

Helena Hill har lång erfarenhet av både forskningsbaserade uppdrag och även nära praktiska samarbeten med förskolor om normer och normkritiskt arbete. Programsamordnare med ansvar för ordinarie Förskollärarutbildning med interkulturell profil, Södertörns högskola. Helena kommer bland annat att prata om begreppet normkritik och vad det innebär att arbeta/vara normkritiskt i verksamheten som helhet.

Föreläsningsserien HBTQ, genus och normmedvetenhet

Utbildningsförvaltningen välkomnar pedagoger, chefer och ledare i Stockholms stad till en konferensserie under tre halvdagar där vi fördjupar oss i HBTQ, genus och normmedvetenhet utifrån förskolans perspektiv.

Föreläsningarna är en del i Stockholms stads satsning för att förbättra kunskap och medvetenhet om HBTQ-frågor.

Vi välkomnar pedagoger, chefer och ledare till en konferensserie under tre halvdagar där vi fördjupar oss i HBTQ, genus och normmedvetenhet utifrån förskolans perspektiv.

27 april 13:30-17:00 HBTQ-familjer, RFSL
9 maj 13:30-17:00 Maria Hulth, jamtällt.se och Lars Jalmert
11 maj 13:30-17:00 Helena Hill och Aisha Lundgren

Du kan anmäla dig till ett eller flera av föreläsningstillfällena.

Deltagandet är kostnadsfritt men det är begränsat antal platser.


Välkomna!
Marianne Natéus
T.f avdelningschef Förskoleavdelningen

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=abf582e0e4b7

Kontakt

Isa Ståhl
08 508 33 641
isa.stahl@stockholm.se