Naturvetenskap i förskolan

  •  
Tid
2019-11-21
Typ
Förskola
Plats
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Årskurser
0 (Förskola)
Sista anmälningsdag
2019-11-20
Arrangör
Skolporten

Med hjälp av aktuell forskning och exempel från praktiken djupdyker vi i frågor som är aktuella för förskolans naturvetenskapsundervisning.

På konferensen medverkar:
Cecilia Caiman, Stockholms universitet
Anneli Bergnell, Högskolan i Borås
Lina Hellberg, Kristianstad kommun
Marie Fridberg, Högskolan Kristianstad

Konferensen berör bland annat:
- Förskolebarns lärande för hållbar utveckling.
- Vardagsaktiviteter som utgångspunkt i förskolebarns lärande i kemi och fysik.
- Naturvetenskap med hjälp av digitala verktyg!
- Hur gör vi barn delaktiga i naturvetenskapliga samtal?
- Hur gör förskollärare för att illustrera naturvetenskap i förskolan?

Målgrupp för händelsen

Konferensen vänder sig till förskollärare och barnskötare i förskoleverksamhet, samt till dig som är rektor i förskolan.

Kostnad

2 495 kr

Anmälan

http://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=449329

Kontakt

Åsa Lasson
0704-262827
asa.lasson@skolporten.se