Pedagogdagarna 7-8 januari

  •  
Tid
2019-01-07 - 2019-01-08
Typ
Förskola, Organisation och ledarskap
Plats
Hotell Grand Central, Kungsgatan 70
Årskurser
0 (Förskola)
Arrangör
BARNKOMPETENS

Lpfö 18 - Att styra mot uppsatta mål utan att begränsa barns möjligheter att lära och utvecklas på olika sätt.

BARNKOMPETENS erbjuder två fullspäckade fortbildningsdagar med fokus på kvalitet i förskolan utifrån förändringarna i den reviderade läroplanen, Lpfö 18.

Under Pedagogdagarna kommer vi att beskriva och vidareutveckla de förändringar som den reviderade läroplanen innebär utifrån ett utforskande arbetssätt samt hur man kan styra mot uppsatta mål utan att begränsa barns möjligheter att lära och utvecklas på olika sätt.

Utbildare under Pedagogdagarna:
Anna Bernemyr, pedagogista.
Per Bernemyr, utvecklingskonsult Reggio Emilia Institutet.
Mie Josefson, fil dr, universitetsadjunkt
Emelie Westberg Bernemyr, universitetsadjunkt och licentiat.
Malin Sanz, Guldäpplenominerad förskollärare.

Genomgående frågeställning under Pedagogdagarna:
Hur planerar och organiserar man så att alla barn möter alla
målområden i läroplanen under sin förskoletid?

Pedagogdagarnas agenda utifrån Lpfö 18:
• Förskola och förskolebarn år 2019
• Utbildning och undervisning
• Hållbar utveckling
• Lek, omsorg och lärande
• Digital kompetens
• Pedagogisk dokumentation
• Tydligare roller, ansvar och uppdrag
• Ledarskap & Värdegrundsarbete


Pris 1 dag: 2 500 kr ex moms
Pris 2 dagar: 3 995 kr ex moms

Obs! Begränsat antal platser

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet

Anmälan

info@barnkompetens.se

Kontakt

BARNKOMPETENS
08-710 22 40
info@barnkompetens.se