Rektor i förskolan

  •  
Tid
2019-11-22
Typ
Förskola, Organisation och ledarskap
Plats
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Årskurser
0 (Förskola)
Sista anmälningsdag
2019-11-21
Arrangör
Skolporten

Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling.

Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

På konferensen medverkar:
Ingrid Engdahl, Docent och förskollärare
Anna Tebelius Bodin, Pedagog och författare
Johann Packendorff, Professor
Sara Ingvarsson, Leg. psykolog och författare

Konferensen berör bland annat:
- Reviderade Lpfö 18 ur förskolerektors perspektiv.
- Vad utmärker undervisning i förskolan?
- Tillämpa arbetssätt som leder till bra resultat i verksamheten.
- Språket, hjärnan och inlärning i förskolan.
- Hur kan förskolan metodiskt arbeta för att säkra barnens tillgång till kunskaper genom ett rikt språk?
- Från var är vi på väg? Vilka dimensioner och metoder kan användas i en nulägesanalys?

Målgrupp för händelsen

Rektor i förskolan, lärledare och utvecklingspedagoger.

Kostnad

2995

Anmälan

http://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=442927

Kontakt

Mariam Gorji
08-56226816
mariam.gorji@skolporten.se