Språkutveckling i förskolan

  •  
Tid
2019-05-14
Typ
Förskola, Svenska
Plats
Stockholm
Årskurser
0 (Förskola)
Arrangör
Lärarfortbildning AB

Gör din förskola till en stimulerande språkmiljö

Grunden för barns framtida språkutveckling läggs tidigt. En stimulerande språkmiljö är avgörande för barns kunskapsutveckling och lärande, men också lek och samspel. När vi utvecklar en rik språkmiljö i förskolan behöver vi förstå hur lärande och språk hänger ihop. Vi är också hjälpta av ett metaspråk om språk i kollegiet och vi behöver fylla på vår verktygslåda med arbetssätt som är förankrade i den senaste forskningen. Välkommen till en kurs som ger dig kunskaper om hur ni arbetar språk-, tanke- och kunskapsutvecklande.

- Hitta nya sätt att göra barnen språkligt aktiva
- Stärk språkmiljön så utvecklar ni barnens lärande
- Nycklar till ett rikt och nyanserat talspråk

Målgrupp för händelsen

Förskollärare, barnskötare och förskolechefer

Kostnad

3250kr

Anmälan

https://www.lararfortbildning.se/forskola/kurser/sprakutveckling-i-forskolan

Kontakt

Marie Adle
08 - 737 68 16
marie.adle@lararfortbildning.se