Utbildning och undervisning i förskolan

  •  
Tid
2018-10-15 08:30 - 2018-10-16 16:45
Typ
Förskola
Plats
Citykonferensen - Ingenjörshuset
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass)
Sista anmälningsdag
2018-10-15
Arrangör
Kompetento AB

Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete för framtidens förskola.

- Förskolans stärkta pedagogiska uppdrag – vad innebär undervisningsbegreppet och vad betyder det för förskolans
utvecklingsarbete?

- Hur använda läroplanen som stöd och metod för att levandegöra förskolans uppdrag i praktiken?

- Hur balansera att förskolan förblir förskola och inte skolifieras – leda och styra med fokus på utbildning och undervisning i framtidens förskola

- Digitaliseringen som en naturlig del i verksamheten – implementering av moderna arbetssätt och lärverktyg
utifrån förskolans uppdrag

- Systematiskt kvalitetsarbete ur ett undervisningsperspektiv – dokumentation, analys och bedömning som synliggörande av barns utveckling och lärande

MISSA INTE!

Christian Eidevald, leg. förskollärare och docent, Stockholms universitet, ”Omsorgsfull och lekfull undervisning i förskolan”. Christian var bland annat med i expertgruppen inför revideringen av läroplanen och är en av de forskare som skrivit i Skolverkets kunskapsöversikt om Undervisning i förskolan.

SEPARAT BOKNINGSBAR FÖRDJUPNINGSEFTERMIDDAG DEN 16 OKTOBER:

”Systematiskt professions- och utvecklingsarbete baserat på evidensbaserat lärande och beprövad erfarenhet” – under ledning av John Steinberg, fil dr i pedagogik, författare och utbildare.

Ta del av en inspirerande eftermiddag som ger dig strategier för att stärka kollegiets gemensamma lärande och höja kompetensnivån där individens inneboende potential och unika resurser tas tillvara.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger i Sverige

Kostnad

Konferens: 6995 kr. Före 15 juni: 5995 kr. Fördjupning: 2495 kr. Konferens + fördjupning: 9490 kr. Före 14 september: 7990 kr. Före 15 juni: 6990 kr.

Anmälan

http://kompetento.se/anmalan/

Kontakt

Camilla From
072-278 28 92
info@kompetento.se