Utmaningar i förskolan - med David Edfelt

  •  
Tid
2018-04-24 13:00 - 16:00
Typ
Förskola, Förskola
Plats
Campus Konradsberg, Konradsbergsgatan 7A
Årskurser
0 (Förskola)
Sista anmälningsdag
2018-04-17
Arrangör
Stockholms Habiliteringsenheter

Utmaningar i Förskolan - David Edfelt

För en del barn innebär förskolans vardag stora utmaningar. Många av de situationer pedagoger upplever svåra att hantera är kopplade till att utvecklingen av förmågor och färdigheter sker i så olika takt för olika barn. Vardagliga situationer såsom samling och måltider, lek och skapande, övergångar och val kan leda till att barnet upplever misslyckande. I dessa stunder är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl barnet, kamraterna som personalen. Men vad är det som leder till problemskapande beteenden? Hur tar du kommandot i kritiska situationer? Och hur kan du öka de positiva stunderna?

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=f609ea06-0720-4973-9df1-415365b30b7a

Kontakt

Anneli Khayati
076-120 84 01
stadshagen.hab@stockholm.se