Hur kan forskningen stödja den beprövade praktiken? Seminarier med professor Glenn Hultman

  •  
Tid
2016-02-03 15:00 - 17:00
Typ
FoU i Stockholm, FoU i Stockholm
Plats
Salen, Hantverkargatan 3A
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2016-01-29
Arrangör
FoU-enheten

Under våren 2016, erbjuder vi två seminarier, under medverkan av professor Glenn Hultman, på temat ”Utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet -forskningsanvändning i praktiken”. Anmälan förutsätter deltagande i vid båda tillfällen.

Under våren 2016, erbjuder vi två seminarier, under medverkan av professor Glenn Hultman, på temat ”Utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet -forskningsanvändning i praktiken”. Anmälan förutsätter deltagande i vid båda tillfällen. Seminarierna genomförs den 3 februari samt den 6 april. Tiden är 15-17 båda gångerna. Mellan de båda seminarierna träffas grupper av deltagarna för samtal om valda texter. Texternas inriktning är såväl ämnesanknutna som av mer övergripande utbildningsvetenskaplig karaktär.

Innehållet i seminarierna utgår från den förvaltningsgemensamma roll- och ansvarbeskrivningen;
” Förstelärare och de som får ett lektorat ska utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet systematiskt och strukturerat bidra till:
• att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”
Ta gärna del av Glenns Hultmans filmade föreläsning från Leda Lärande 2015; http://www.pedagogstockholm.se/fou-i-stockholm/filmer-leda-larande-2015/ och publikationen ”Forskningsanvändning i praktiken https://publikationer.vr.se/produkt/transformation-interaktion-eller-kunskapskonkurrens-forskningsanvandning-i-praktiken/

Välkommen med din anmälan (som omfattar båda tillfällen).
Antalet platser är begränsat! Först till kvarn……..

Målgrupp för händelsen

Förstelärare och lärare med lektorat på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt.Utbildningen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Vid uteblivet deltagande debiteras en kostnad om 500 kronor.

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=93131

Kontakt

Ingela Hyddmark
08-508 33 850
ingela.hyddmark@stockholm.se