Lärarnas forskningskonferens 2013

  •  
Tid
2013-10-29 09:00 - 17:00
Typ
FoU i Stockholm, Forskande lärare, Skolforskning, FoU i Stockholm, FoU-projekt
Plats
Tumba gymnasium, Botkyrka
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Sista anmälningsdag
2013-10-23

Välkommen till lärarnas årliga forskningskonferens! För andra året i rad arrangeras Lärarnas forskningskonferens den 29 oktober i vecka 44.

Lärarnas forskningskonferens är ett forum för praktikutvecklande skolforskning. För att få till stånd en forskningsgrundad undervisning i skolan är det nödvändigt att den praktiknära forskningen i anslutning till lärarnas arbete utvecklas.

Årets föreläsare är Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser, Uppsala Universitet.

Syftet med konferensen är att presentera, diskutera och kritiskt granska pågående forskningsprojekt såväl som att inspirera till utveckling av nya undervisningsutvecklande forskningsprojekt i skolan.

Arrangör för konferensen är Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS). STLS är en samverkansplattform mellan Stockholms stad, Botkyrka kommun och Stockholms universitet med syfte att leda och samordna undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning – för och med lärare.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=63211

Kontakt

Cecilia Göransson cecilia.goransson@stockholm.se

Mer information

Läs mer här