NV-didaktiskt forskningsseminarium

Tid
2016-11-30 15:30 - 17:00
Typ
FoU i Stockholm
Plats
Vetenskapens Hus, sal Curie
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2016-11-28
Arrangör
FoU-enheten, utb.förv.

Hur skapas användbar didaktisk kunskap i/för läraryrket?

I seminariet berättar Karim om erfarenheter och resultat från tre forskningsprojekt som alla går ut på att utveckla didaktiska redskap och modeller i samarbete med aktiva lärare. I seminariet ges exempel på sådana redskap och deras funktion. Seminariet kommer också att diskutera några särdrag hos kunskaper om undervisning (alltså didaktiska kunskaper) som gör dem unika och vad detta innebär för skolutveckling och lärares professionella utveckling.

Snacks, dryck och mingel efter seminariet

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad
Skolledare

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=96385

Kontakt

Per Anderhag
08-508 33 055
per.anderhag@stockholm.se