Skrivarinternat: Få hjälp att skriva en artikel

  •  
Tid
2019-09-16 - 2019-09-17
Typ
FoU i Stockholm
Plats
Sigtunastiftelsen, Sigtuna
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning
Sista anmälningsdag
2019-05-22
Arrangör
FoU-enheten

Har du tillsammans med kollegor genomfört ett projekt eller ett utvecklingsarbete på er arbetsplats och vill sprida er kunskap och erfarenhet?

Nu finns det möjlighet att delta i ett skrivarinternat på två heldagar för att få hjälp att skriva en artikel för spridning. Erbjudandet gäller finansiering av internat, ev. vikariekostnader och handledning. Alla är välkomna att söka – lärare, skolledare och övrig personal på skola eller annan arbetsplats inom utbildningsförvaltningen, Stockholms stad.

Förutsättningar för att delta:
• Ni har genomfört ett utvecklingsarbete eller projekt som har dokumenterats i en projektrapport.
• Ni har publicering i en specifik tidskrift i åtanke och har läst några artiklar i denna tidskrift.
• Ni har rektors eller chefs godkännande av deltagande.

På internatet får ni hjälp att komma igång med arbetet och att strukturera er text enligt riktlinjer för er valda tidskrift. Exempel på tidskrifter är Skolportens artikelserie Leda & Lära, ämnestidningar som Nämnaren och Lisetten eller vetenskapliga tidskrifter som Forskning om undervisning och lärande (ForskUL) och Nordic Studies in Science Education (NorDiNa).

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad
Erbjudandet vänder sig till anställda inom utbildningsförvaltningen, Stockholms stad. Både skolor och central förvaltning.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

https://a.entergate.se/utbildningsforvaltningen/skrivarinternat

Kontakt

Jessica Berggren
jessica.berggren@stockholm.se