#sträckpådig

  •  
Tid
2014-03-26 15:30 - 17:00
Typ
FoU i Stockholm, Digital kompetens, FoU i Stockholm
Plats
Kista Science Tower
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)

#sträckpådig - ny arena för kollegialt lärande på vetenskaplig grund

Det talas det mycket om att skolan ska vila på vetenskaplig grund och vad det egentligen betyder. En av förutsättningarna för detta är möten mellan teori och praktik.
I Sverige finns en stark utbildningsvetenskaplig forskning, där flera lärosäten bedriver intressant och innovativ forskning. Samma sak gäller den svenska skolan; det finns en lång rad skolmiljöer – allt från enskilda eldsjälar till storskaliga satsningar – som är kreativa och pedagogiskt-didaktiskt nytänkande. Nu är det dags att växla ut de erfarenheterna i #sträckpådig.

#sträckpådig ska vara en arena för kollegialt lärande på vetenskaplig grund.

#sträckpådig sammanför forskning och skolpraktik i relevanta sammanhang med ett gemensamt syfte att lära mer.

#sträckpådig är en arena där skolans praktiker möter forskare och i gemensam reflektion driver skolutveckling på vetenskaplig grund.

#sträckpådig möjliggör kritiska frågor till forskningen och ett vetenskapligt förhållningssätt till praktiken så att lärares gemensamma utvecklingsarbete kan bedrivas med större systematik, med kritisk blick och reflektion.

#sträckpådig vänder sig till lärare i skolan, forskare, skolledare, föräldrar, politiker och tjänstemän.

#sträckpådig är ett seminarium inför publik som skall spelas in för att vara tillgängligt som podradio i efterhand.

#sträckpådig genomförs som ”minitalkshows” där praktiska projekt och exempel presteras, analyseras och sätts i ett vetenskapligt sammanhang. Målet är att främja kollegialt lärande på vetenskaplig grund och ett kvalificerat erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker.

#sträckpådig är en gemensam satsning av Institutionen för data- och systemvetenskap Stockholms universitet (DSV/SU), Rektorsakademien utveckling AB och utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Våren 2014 inleds med två seminarier:
[26 mars 2014] IT som stöd för kollegialt lärande. 15.30-17.00, Kista Science Tower
Reine Magnusson och Elisabet Berg, förstelärare vid Husbygårdsskolan och docent Stefan Hrastinski vid KTH diskuterar vad som krävs för att teknologin ska utveckla och främja lärande för såväl elever som lärare. Som alltid i #sträckpådig utgår vi från ett praktiskt projekt i vetenskaplig belysning och ett gemensamt samtal kring detta.

[29 april 2014] På väg mot det sömlösa lärandet. 15.30-17.00, Kista Science Tower
Rektor Per Wadman och några lärare vid Ärvingeskolans samtalar med professor Robert Ramberg vid institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet kring hur tekniken kan överbrygga gränser mellan skola och fritid, mellan skolämnen och skapa ett mer sömlöst lärande.
Välkommen!

Kontaktpersoner:
Cecilia Göransson • utbildningsförvaltningen, Stockholms stad • cecilia.goransson@stockholm.se
Patrik Hernwall • Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet • hernwall@dsv.su.se
Ante Runnquist • Rektorsakademien Utveckling AB • ante@rautveckling.se

Kista Science Tower:
Färögatan 33, Kista. http://kartor.eniro.se/m/nSYF6

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Här anmäler du dig!

Kontakt

Cecilia Göransson
08-508 33 707
cecilia.goransson@stockholm.se