Fritidshemmens rikskonferens 2018

  •  
Tid
2018-11-08 08:40 - 16:50
Typ
Fritidshem
Plats
Stockholm
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Arrangör
Lärarfortbildning AB

Tradition och förändring – så stärker du det fritidspedagogiska uppdraget

För elfte året i rad bjuder vi in till Fritidshemmens rikskonferens. I år tittar vi på hur det fritidspedagogiska uppdraget kan stärkas genom att vi står tryggt i traditionen och med öppna ögon möter det nya.

Målgrupp för händelsen

För lärare i fritidshem, fritidspedagoger och skolledare.

Kostnad

2950

Anmälan

https://www.lararfortbildning.se/fritidshem/konferenser/fritidshemmens-rikskonferens?utm_source=google&utm_medium=banner

Kontakt

Monica Franc
08 - 737 68 15
monica.franc@lararfortbildning.se