Fritidshemmet 2017

  •  
Tid
2017-10-16 08:30 - 2017-10-17 16:00
Typ
Fritidshem
Plats
Näringslivets hus
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3
Sista anmälningsdag
2017-10-09
Arrangör
Skolporten

Välkommen till vår fördjupande tvådagarskonferens för fritidspedagoger och ta del av aktuell forskning och de senaste nyheterna inom fritidspedagogik.

På konferensen medverkar:

Ann S. Pihlgren, fil. dr i pedagogik
Martin Hugo, lektor i pedagogik
Camilla Askebäck Diaz, förstelärare
Balli Lelinge, fil. lic i pedagogik
Jenny Nilsson Folke, fil dr
Tor Wennerberg, leg. psykolog
Maria Hammarsten, universitetsadjunkt

Konferensen berör bland annat:

• Fritidshemmets uppdrag i läroplanen – förtydligande, tolkning och implementering.
• Fritidshemmet som stöd för skolans lärande – vad innebär det?
• Effekter och erfarenheter av processtödjarutbildningar i fritidshemmen
• Hur kan en processtödjare leda arbetet kring likabehandlingsplanen och det konkreta värdegrundsarbetet?
• Hur upplever nyanlända elever tiden i och förflyttningen mellan förberedelseklass och ordinarie klasser?
• Hur ser eleverna på de villkor för lärande och inkludering som den svenska skolan erbjuder dem?
• Hur sätta utomhuspedagogiska avtryck i fritidshemmets praktik?
• Från motstånd till framgång – hur skapa en upplevelse av delaktighet för att nå skolframgång för alla elever?
• Interaktiv föreläsning - med surfplattan i fokus!

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Anmälan

http://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=392982

Kontakt

Linda Karlstedt
0739826901
linda.karlstedt@skolporten.se