Fritidshemmets uppdrag

  •  
Tid
2019-01-08 16:30 - 18:30
Typ
Fritidshem
Plats
Hotell Grand Central, Kungsgatan 70
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5
Arrangör
BARNKOMPETENS

Varmt välkommen den 8 januari till en föreläsning som tar ett inspirerande helhetsgrepp kring fritidshemmets uppdrag och kapitel 4 i Lgr 11 utifrån ett utforskande arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Varmt välkommen den 8 januari till en föreläsning som tar ett inspirerande helhetsgrepp kring fritidshemmets uppdrag och kapitel 4 i Lgr 11 utifrån ett utforskande arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Föreläsningen ger en inspirerande bild av artikulering av begrepp inom fritidshemmets verksamhet utifrån rådande styrdokument och synliggör den senaste forskningen om fritidshemmet i relation till yrkesrollen. Denna föreläsning ger dig en tydlig inblick i hur miljöer och didaktik kan förstås inom fritidshemmets verksamhet.

Denna fortbildning vänder sig till all verksam personal på fritidshemmet inklusive elevassistenter, resurser och vikarier.

Utbildare:
Anneli Hippinen Ahlgren universitetsadjunkt och doktorand vid Stockholms universitet samt Barnkompetens utbildare sedan flera år tillbaka.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Anmälan

http://barnkompetens.se/fortbildning/aktuellt/fritidshemmets-uppdrag/

Kontakt

BARNKOMPETENS
08-710 22 40
info@barnkompetens.se