Särskilda behov på fritidshem

  •  
Tid
2019-04-10 09:00 - 16:30
Typ
Fritidshem
Plats
Stockholm
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Arrangör
Lärarfortbildning AB

Så stöttar vi barn i svårigheter och hanterar utmanande situatione

Välkommen till en kurs där du lär dig förebygga och hantera kaos och utmanande situationer på fritidshemmet.

- Identifiera risksituationer så att du kan planera bort dem
- Få strategier för att utveckla en verksamhet där alla barn kan delta på rättvisa villkor
- Så agerar du när barn är utagerande eller när det uppstår konflikter

Målgrupp för händelsen

För Lärare i fritidshem, fritidspedagoger och skolledare.

Kostnad

3250kr

Anmälan

https://www.lararfortbildning.se/fritidshem/kurser/sarskilda-behov-pa-fritidshem?utm_source=google&utm_medium=banner

Kontakt

Marie Adle
08 - 737 68 16
marie.adle@lararfortbildning.se