NO-läraren 2019

  •  
Tid
2019-01-24 - 2019-01-25
Typ
Fysik, Kemi, Teknik
Plats
Finlandshuset, Snickarbacken 4,
Årskurser
7, 8, 9, Gymnasium
Arrangör
Kompetensteamet

Konferensen är speciellt framtagen för dig som arbetar som NO-lärare på högstadie eller gymnasieskola.

Under två kunskapsintensiva dagar i januari kommer du att utveckla kunskaperna i hur du likvärdigt bedömer och betygsätter NO-ämnena och erhålla konkreta tips för hur du lyfter och nyanserar NO-undervisningen med hjälp av digitala verktyg. Under en inspirerande föreläsning om återvinning och hållbar utveckling tar du del av expertkunskap från Naturskyddsföreningen om hur du bättre kan tänka livscykelanalytiskt. Vi avsätter också tid för ett viktigt anförande där du blir uppdaterad med ändringar i läroplanen för teknikundervisningen. Hur påverkas teknikämnet när mer fokus läggs på programmering? Därtill erhåller du aktuell forskning inom genetik och biologi, där du får svar på hur du enkelt implementerar den senaste forskningen i undervisningen.

Ur programmet:
Fysik- och kemiundervisning – så gör du den kreativ och inspirerande
Nyansera undervisningen i NO-ämnena med digitala verktyg
Uppdatera dina kunskaper med aktuell forskning inom genetik
Få klarhet i hur du likvärdigt bedömer och betygsätter NO-ämnena
Öka elevers förståelse för återvinning och hållbar utveckling

Kostnad

4200 kr exkl moms

Anmälan

https://kompetensteamet.se/anmalan/

Kontakt

Pernilla Helmersson
08-41028150
pernilla.helmersson@kompetensteamet.se