Klimatfortbildning med ljus horisont - Pedagog Stockholm

Klimatfortbildning med ljus horisont

  •  
Tid
2018-05-15
Typ
Hållbar utveckling, Biologi
Plats
Geovetenskapens hus, Stockholms universitet
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Arrangör
Bolincentret för klimatforskning, Vetenskapens Hus, Stockholms stad

Idag är vi många som lever med klimatångest och klimatfrågan skall tas på största allvar. Hurusom, då framtiden ofta målas i mörka färger riskerar vi att bli uppgivna och handlingsförlamade istället för att orka bidra till förändring.

Bolincentret för klimatforskning , Vetenskapens Hus och Stockholm stad önskar stötta dig som lärare genom att skifta fokus till en ljusare, handlingskraftigare horisont där vi bättre förstår klimatförändringarna och vilka lösningar som finns tillgängliga. Hos Bolincentret för klimatforskning, där SU, KTH och SMHI ingår, finns samlad klimatkompetens från flera discipliner. Nu tillgängliggörs denna kunskapsbank via heldagsfortbildningar för dig som är lärare.

Klimatfortbildning med ljus horisont :
- Kostnadsfri heldagsfortbildning under två tillfällen i maj 15/5 och 17/5
- Förmiddag där vi lär oss mer om klimatet och klimatförändringar under föreläsningar och laborationer
- Frågestund där du som lärare får tillfälle att ställa dina och elevernas klimatfrågor direkt till klimatforskare !
- Lunch (ingår)
- Eftermiddag där lösningar får ta plats under föreläsningar och workshops
- Ett kostnadsfritt Klimat-kit med material som du kan arbeta vidare med i klassrummet.

Preliminärt schema:

09:30 – 10:30 Vad styr klimatet? Del 1
10:30 – 11:00 Fika och frågestund
11:00 – 12:00 Vad styr klimatet? Del 2

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:00 Hur minskar vi klimatpåverkan? Del 1
14:00 – 14:30 Fika och frågestund
14:30 – 15:30 Hur minskar vi klimatpåverkan? Del 2

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

http://www.vetenskapenshus.se/bokning/kontakt

Kontakt

Charlotte Flodin
charlotte.flodin@vetenskapenshus.se