NTA – introduktionsutbildning för förskolan

  •  
Tid
2019-05-21 08:30 - 11:00
Typ
Hållbar utveckling, Förskola, Biologi
Plats
NTA Stockholm, Avestagatan 29 i Spånga
Årskurser
0 (Förskola)
Arrangör
Medioteket/NTA Stockholm

Med NTA-programmet (Naturvetenskap och Teknik för Alla) möter du och barnen naturvetenskapliga fenomen på ett lustfyllt och utmanande sätt.

På introduktionsutbildningen får du aktivt prova på några uppdrag från NTA:s naturvetenskapliga teman luft, vatten, ljud och ljus. Du får också veta mer om hur NTA-programmet är upplagt i Stockholm. Tillsammans reflekterar vi över olika förhållningssätt då man arbetar med barn och naturvetenskap.

Innehåll:
* Information om NTA.
* Laborationer hämtade från olika NTA-teman.
* Reflektion över undervisningen i NO och teknik.
* Hur NTA-arbetet kopplas till LpFö98 rev. 2010.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

https://nta.stockholm.se/

Kontakt

Annika Larsson
annika.mi.larsson@stockholm.se