Konferens om Idrott och hälsa

  •  
Tid
2015-04-27 08:30 - 2015-04-28 14:00
Typ
Idrott och hälsa, Idrott och hälsa
Plats
Hotel Birger Jarl konferens
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2015-04-24

Välkomna till en konferens där ämnet idrott och hälsa står i fokus! Konferensen inleds med en halvdag ägnad åt bedömning – en fråga som är ständigt aktuell.

Konferensen berör bland annat:

* Hur gör du undervisningen till en medveten del av bedömningen?
* Så kan du arbeta med BFL i idrottsundervisningen.
* Flippat klassrum i ämnet idrott och hälsa
* Hur kan du vara säker på att eleverna lär det som var tänkt?
* Så kan fysisk aktivitet öka motivationen hos elever.
* Varför är det svårt att formulera och bedöma elevers rörelseförmåga?

På konferensen medverkar:

Kent Andersson, Skogstorpskolan, Kumla
Maria Mattsson, Skolverket
Emma Holström, Almåsgymnasiet, Borås.
Christer Sjöberg, Strandskolan, Tyresö
Andreas Jacobsson, Sturebyskolan, Stockholm
Lina Bunketorp Käll, Göteborgs universitet
Gunn Nyberg, Högskolan Dalarna
Marie Graffman Sahlberg, Katedralskolan, Uppsala och GIH
Anna Nygren, Frija och Ung Livsstil

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

2495 kr tom 19 december

Anmälan

Här anmäler du dig!

Kontakt

Birgitta Hartzell
08-562 268 13
birgitta.hartzell@skolporten.se