Högskolekurs i normkritik för pedagoger – Unikt erbjudande för anställda inom Stockholms stad

  •  
Tid
2019-09-17 00:00
Typ
Inkludering, Jämställdhet
Plats
Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7, Fittja gård, Fittja
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2019-06-14
Arrangör
Utbildningsförvaltningen, Södertörns högskola, Mångkulturellt centrum

Under hösten 2019 ges möjlighet för pedagoger i Stockholms stads skolor att gå högskolekurs i normkritik.

Kursen ger 7,5 högskolepoäng och berör normer och strukturer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och funktionalitet. Kursen syftar till att utveckla förhållningssätt och arbetsformer som främjar inkludering och mänskliga rättigheter samt förebygger diskriminering, våld och begränsningar i barns och ungdomars liv.

Upplägget på kursen utgår från deltagarnas erfarenheter och kunskap från den pedagogiska verksamheten och mötet med barn och elever. För examinerade från kursen erbjuds ett alumninätverk med gruppträffar varje termin för stöd och utveckling i implementeringen av ett normkritiskt arbetssätt.
Varje kursdeltagare bjuds också in till ett nätverk online för att vidare kunna utbyta erfarenheter med varandra mellan träffarna. Kursen riktar sig till pedagoger, skolbibliotekarier, elevhälsopersonal och skolledare i grundskolans alla årskurser, gymnasium samt förskolan i Stockholms Stad.

Kursen hålls under åtta heldagar, kl 9–16 på MKC, där frukost, vegetarisk lunchbuffé och fika ingår! Det finns även möjlighet att söka bidrag från Stockholms stad Utbildningsförvaltning för vikariekostnader.

Kursdatum för hösten 2019:
Dag 1: Tisdag 17 sept
Dag 2: Onsdag 25 september
Dag 3: Tors 10 okt
Dag 4: Ons 23 oktober
Dag 5: Tisdag 5 november
Dag 6: 12/13/14/15 november (datum kommer att bekräftas under sommaren)
Dag 7: Torsdag 28 november
Dag 8: Ons 11 december

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad
Kursen riktar sig till pedagoger, skolbibliotekarier, elevhälsopersonal och skolledare i grundskolans alla årskurser, gymnasium samt förskolan i Stockholms Stad.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

https://www.simplesignup.se/event/152871

Kontakt

Susanne Tidestrand
susanne.tidestrand@stockholm.se