Att skriva sig till läsning – ASL

Tid
2016-11-29 13:30 - 16:30
Typ
IT i undervisningen
Plats
Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3
Arrangör
Medioteket/ULE

En föreläsning och workshop för dig som arbetar med skrivoch läsinlärning i de lägre åldrarna. Arbetssättet passar också för förberedelseklass och små undervisningsgrupper.

Att Skriva sig till Läsning (ASL) är en strategi för barn och
ungas skriv- och läsinlärning där datorn används som skrivverktyg.
Det inkluderar även ett språkutvecklande arbete i
ett sociokulturellt sammanhang samt ett formativt förhållningssätt.
Arne Trageton, norsk forskare och pedagog, står
bakom arbetssättet.

Vår föreläsning ger dig redskap att ge eleverna en möjlighet
att skriva sig till läsning med hjälpa av lärplatta eller dator.
Föreläsningen följs upp av en workshop med det digitala
verktyget i fokus. Du behöver ta med en lärplatta eller en
dator till workshopen.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt.

Vid oanmäld frånvaro fakturerar vi skolan 350 kronor.

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=97031

Kontakt

Carola Rehn-Lindberg
08 508 33 258
carola.rehn-lindberg@stockholm.se