Grundutbildning i hedersförtryck.

  •  
Tid
2017-12-14 09:00 - 15:30
Typ
Jämställdhet
Plats
Tegelbacken 4A
Årskurser
6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning
Arrangör
Origo

Grundutbildning i hedersrelaterat förtryck och våld.

Origo är ett länsövergripande och myndighetsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld (HRV). Våra målgrupper är ungdomar 13-26 år som begränsas av hedersnormer samt yrkesverksamma och ideella aktörer som möter dessa ungdomar. Origos uppdrag är att erbjuda stöd, rådgivning och konsultativt stöd till målgrupperna. Origo skall även bidra till ökad samverkan samt sprida kunskap om HRV och dess konsekvenser. Som ett led i detta arbete erbjuder vi en grundutbildning med utrymme för diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

http://www.origostockholm.se/wp-content/uploads/2017/05/14-dec-2017.pdf

Kontakt

Petra Sjunnesson
petra.sjunnesson@stockholm.se