Konferens om förebyggande arbete mot våld och övergrepp

  •  
Tid
2018-04-26 - 2018-04-27
Typ
Jämställdhet
Plats
World trade center, Klarabergsviadukten 70
Årskurser
4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2018-04-13
Arrangör
Utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, SLK, MÄN och Unizon

26-27 april anordnar utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, stadsledningskontoret, MÄN och Unizon en gemensam två dagars konferens om hur vi som stad kan arbeta för att förebygga och motverka våld och övergrepp.

Under hösten 2017 spred sig uppropen kring sexuellt våld på nätet i form av bland annat #metoo och #tystiklassen. Frågan om sexuella övergrepp i samhället blev mer aktuell än någonsin. Samtidigt har allt fler skolor i Stockholms stad under det senaste året intensifierat sitt arbete med att förebygga våld bland barn och unga. MVP (Mentorer i våldsprevention) är det program staden rekommenderar.

26-27 april anordnar utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, stadsledningskontoret, MÄN och Unizon en gemensam två dagars konferens om hur vi som stad kan arbeta för att förebygga och motverka våld och övergrepp. Vi bjuder in er som möter unga i stadens skolor och på fritiden och som behöver ytterligare kunskap om exempelvis vad unga gör på nätet, vad MVP är, hur ungas utsatthet i form av porrkonsumtion kan se ut, gällande lagstiftning och annat som är viktigt att veta om ungas livsvillkor för att kunna ha ett bra bemötande och samtal med unga om våld.

PROGRAM:

26 april
Kaffe och macka serveras från 09:00

09.30 Välkomna! Inledning och presentation av dagarna
Susanne Tidestrand och Susannah Sjöberg, utbildningsförvaltningen
09:45 Våldsprevention med en genusansats, mentorer i våldsprevention (MVP)
Lena Berg, MÄN
10:30 Ice break övning
11:00 Unga, sex och nätet – Perspektiv och förhållningssätt
Sandra Dahlén sexualupplysare, utbildare och författare
12:45 Lunch
14:00 Kopplingen mellan maskulinitet och våld
Lena Berg, MÄN
15:00 FIKA
15:30 Vad är våld? En övning från MVP
Rebecka Andersson, Hanna Nordberg, Unizon
16:30 Dagen slut

27 april
Kaffe och macka serveras från 08:30

09:00 Porren – elefanten i rummet i våldsprevention
Rebecka Andersson och Hanna Nordberg, Unizon
11:30 Lunch
12:45 Sexualbrott bland unga ur en #metookontext
Solveig Sörlien, jurist
14:00 Fika
14:30 Övningar
15:30 Dagens slut

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/se/answer/survey.php?surveyID=113571&init=1&response=MTtlZWNkZGMyOGQwYmUxMGQxMmM5ZjQwNTFlZWJiMDAwMDhhM2Q3ZWExOzc7NDg2OTQyMw%3D%3D

Kontakt

Susanne Tidestrand
susanne.tidestrand@stockholm.se