Kursen Hedra- att arbeta förebyggande mot hedersförtryck.

  •  
Tid
2017-10-20 09:00 - 16:15
Typ
Jämställdhet, Trygghet och studiero
Plats
Västgötagatan 5
Årskurser
7, 8, 9, Gymnasium
Arrangör
Origo

Syftet med kursen är att ge deltagarna ökad kompetens att i mötet med ungdomsgrupper arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck.

Syftet med kursen är att ge deltagarna ökad kompetens att i mötet med ungdomsgrupper arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck.
 Målet är att starta en attitydförändringsprocess bland högstadie- och gymnasieungdomar som leder till ett aktivt personligt avståndstagande från alla former av våld och förtryck.
Deltagarna får konkreta tips och metoder samt deltar i olika gruppövningar med fokus på hedersrelaterad problematik och jämställdhetsfrågor. Andra kurstillfället bjuds Mohamed Musa från Machofabriken in för att föreläsa om maskulinitetsnormer.

Kursen består av två tillfällen! Obligatorisk närvaro vid bägge tillfällena!
Första kurstillfället: 20/10 kl. 9-16.15
Andra kurstillfället: 8/12 kl. 9- 16.00
Läs mer genom att följa anmälningslänken.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad
Yrkesverksamma och ideella aktörer i Stockholms Län som möter och arbetar med ungdomar i grupp.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

http://www.origostockholm.se/wp-content/uploads/2017/05/HEDRA-HT-2017.pdf

Kontakt

Petra Sjunnesson
petra.sjunnesson@stockholm.se