Workshop kring MVP (mentorer i våldsprevention)

  •  
Tid
2018-04-25 15:00 - 17:00
Typ
Jämställdhet
Plats
Hotel Birger Jarl
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2018-04-10
Arrangör
Utbildningsförvaltningen i samarbete med SLK, socialförvaltningen och MÄN

Välkommen till en kostnadsfri workshop om våldsprevention

Hur kan du som möter barn och unga arbeta våldsförebyggande? Välkommen till denna kostnadsfria workshop kring MVP (Mentorer i våldsprevention) för yrkesverksamma som möter barn och unga – rektorer, lärare, förskolepersonal, fritidspersonal, fältare m fl. Syftet med workshopen är att du som är intresserad av att starta ett MVP-arbete i din verksamhet ska få mer kunskap och förståelse för vad MVP är i praktiken och hur det kan utveckla er verksamhet. Under workshopen får du lära dig mer om förändringsidéerna bakom MVP och testa övningar ur materialet.

Workshopen leds av organisationen MÄN.

Om MVP
MVP är ett utvärderat program med genusförändrande ansats som syftar till att förebygga könsbaserat våld. Arbetet med MVP bedrivs utifrån stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt utbildningsförvaltningens uppdrag att bedriva ett våldspreventivt arbete i stadens skolor och förskolor. Ett effektivt våldspreventivt arbete inkluderar flera verksamheter
lokalt som te x skola, fritidsverksamhet, fältare, civila samhället (t ex idrottsföreningar), föräldrar m fl.

Utbildningsförvaltningen har skrivit ett avtal med organisationen MÄN för att samordna stödet till skolor som redan påbörjat ett våldspreventivt arbete utifrån MVP och att stötta nya stadsdelar. I arbetet med MVP samarbetar utbildningsförvaltningen med stadsledningskontoret.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=112435

Kontakt

Susannah Sjöberg
susannah.sjoberg@stockholm.se