Leda Lärande - det kollegiala samtalet

  •  
Tid
2015-10-06 14:00 - 16:00
Typ
Karriärvägar, Karriärvägar, Skolforskning, FoU i Stockholm
Plats
Lundqvist och Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2015-09-30
Arrangör
FoU-enheten

Leda Lärande - det kollegiala lärandet och det kollegiala samtalet

Under hösten (6/10, 9/11) samt i januari 2016, erbjuds en serie workshops, med inriktning på att leda det kollegiala lärandet och de kollegiala samtalen. Anmälan förutsätter deltagande i vid samtliga tre tillfällen. Tiden är 14-16 alla tre gångerna.

Innehållet fokuserar på det kollegiala samtalet utifrån att många förstelärare och lärare med lektorat har i uppdrag att driva och leda kollegiala samtal. Du kommer att få möjlighet att pröva olika verktyg, metoder och tekniker för kollegiala samtal. Du kommer även att få träna på att hantera olika utmaningar som kan uppstå i rollen som samtalsledare. Du kommer att få tillgång till olika coachande verktyg, vilka visat sig framgångsrika i arbete med grupper.

Välkommen med din anmälan (som omfattar samtliga tre tillfällen).
Antalet platser är begränsat! Först till kvarn.

Workshopparna leds av lärarcoacherna
Katarina Ericsson, Ylva Modig samt Anna-Lena Ebenstål

Målgrupp för händelsen

Förstelärare och lärare med lektorat på Stockholms stads skolor.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=89777

Kontakt

Ingela Hyddmark
08-508 33 850
ingela.hyddmark@stockholm.se