NTA Introduktionsutbildning

  •  
Tid
2014-04-10 13:00 - 16:00
Typ
Kemi, Fysik, Biologi, Kemi, Teknik
Plats
Avestagatan 29
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Sista anmälningsdag
2014-04-04

Vill du veta mer om NTA och hur ni på din skola med stöd av NTA kan höja kvaliteten på er NO och teknik undervisning? Då är ni välkomna på vår introduktionsutbildning!

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en av Utbildningsförvaltningens satsningar på NO och teknik i grundskolan. Syftet med NTA är att stödja grundskolans pedagoger i deras strävan att stimulera barns och ungdomars intresse för biologi, kemi, fysik och teknik genom kompetensutveckling och materiel för att arbeta laborativt.

Introduktionsutbildningen vänder sig till pedagoger som ännu inte provat på att arbeta med NTA men vill veta mer. Om din skola inte tidigare har deltagit i NTA-programmet bör någon i skolledningen vara representerad vid introduktionsutbildningen.

Syftet med introduktionsutbildningen är att nya pedagoger och skolledare får möjlighet att:
• prova på NTAs arbetssätt genom praktiska experiment
• reflektera kring förhållningssätt i undervisning i naturvetenskap och teknik
• få en orientering kring grundtankar i NTA

Läs mer om NTA på: nta.stockholm.se och www.ntaskolutveckling.se

Vid uteblivet deltagande debiteras skolan 330 konor.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

fredrika.cumselius@stockholm.se

Kontakt

Ulrika Rasmussen
08-50803389
ulrika.rasmussen@stockholm.se