Förstelärarnas rikskonferens 2019

  •  
Tid
2019-03-22
Typ
Kollegialt lärande, Svenska
Plats
Stockholm
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Arrangör
Lärarfortbildning AB

Det dubbla ledarskapet – lärande för elever och för kollegor

Förstelärarnas rikskonferens 2019 fokuserar på hur förstelärare kan utveckla sitt ledarskap för ökat lärande för såväl elever som för kollegor. I försteläraruppdraget ingår vanligtvis att planera, organisera och leda utvecklingsprocesser på skolan. Forskare som John Hattie, Helen Timperley och Richard DuFour visar att elevers lärande bör stå i centrum för utvecklingsarbetet. För att lyckas med det krävs systematik och långsiktighet. Det förutsätter en förflyttning från allmänt kompetensutvecklingstänkande till professionellt lärande. Professionellt lärande är nära sammankopplat med den egna undervisningen och att lärare gemensamt arbetar i en undersökande och kunskapsbildande cykel för att förbättra undervisningen. Allt med syfte att utveckla elevers lärande.

Varmt välkommen till konferensen som precis som tidigare år går från ord till handling!

Målgrupp för händelsen

Förstelärare

Kostnad

3 950

Anmälan

https://www.lararfortbildning.se/grundskola/konferenser/forstelararnas-rikskonferens-2019

Kontakt

Monica Franc
08 - 737 68 15
monica.franc@lararfortbildning.se