Goda exempel-mässsan

  •  
Tid
2017-05-23 09:00 - 17:00
Typ
Kollegialt lärande
Plats
Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Arrangör
Utbildningsförvaltningen

Stockholm stads forum för erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande mellan medarbetare.

I år har utbildningsförvaltningen tjugo seminarier om vitt skilda ämnen bland annat Mångspråksbibliotek, digitalisering, fysisk aktivitet i skolan, kollegialt lärande och skolgårdsutveckling.

Mässan hålls på Stockholm Waterfront Congress Centre nära Stockholms centralstation och är öppen för alla anställda inom Stockholms stad, stadens entreprenörer och fristående verksamheter.

– Jag ser Goda exempelmässan som ett utmärkt tillfälle att lära nytt, inspireras eller bolla idéer med kollegor på både utbildningsförvaltningen och övriga staden, säger förvaltningschef Tony Mufic som också kommer att vara i montern för att svara på frågor.

På Goda exempelmässan har du chansen att delta i seminarium med goda exempel från utbildningsförvaltningen och kan ställa frågor direkt till utförarna. Du har även möjlighet att knyta kontakter med medarbetare i andra delar av staden för besök i klassrummet eller boka studiebesök på intressanta verksamheter i staden.

Exempel ur seminarieprogrammet

  • Maria Aspfors, lärare på Södra Latins gymnasium, berättar om ett filmprojekt som skapade kunskaper och gav nya kontaktytor mellan elever på Språkintroduktion och Samhällsvetenskapsprogrammet.
  • Mångspråksbiblioteket erbjuder ett urval av litteratur på fler än femtio språk som talas i stadens skolor.
  • Projektet Skolgårdsutveckling pratar om hur vi utvecklar våra skolgårdar tillsammans med eleverna.
  • Kompisgruppen på Globala gymnasiet drivs av elever på språkintroduktion som vill öka gemenskapen på skolan.
  • Kungsholmens västra gymnasium berättar om utvecklingsarbetet kring att skapa en vårdutbildning motsvarande det svenska vård- och omsorgsprogrammet i Indien.
  • Bristen på lärare är en stor utmaning de närmsta åren och projektet Från nyanländ till nyanställd lärare förenklar och effektiviserar processen från lärarens första dag i Sverige tills det att hen är redo för att ta anställning som legitimerad lärare.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

http://pedagog.stockholm.se/jobba-i-stockholm/inspireras-och-knyt-kontakter-pa-goda-exempel-massan/

Kontakt

Tove Bodin
08-508 33 886
tove.bodin@stockholm.se