Leda i motstånd och bristande samspel

  •  
Tid
2019-04-03 10:00 - 16:30
Typ
Kollegialt lärande, Lärarcoacher
Plats
Stockholm
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning
Arrangör
Lärarfortbildning AB

Arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs

Skolans och förskolans värld är komplex. Vi samspelar med elever och barn, kollegor och föräldrar. Kraven på oss är höga och vi har höga krav på oss själva. Inte konstigt att det uppstår krockar, slitningar och frustration mellan kollegor.

Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

- Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
- Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
- Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

OBS. Kursen vänder sig till arbetslagsledare i alla skolformer, trots länkbeskrivningen. Kontakta oss om du har några frågor.

Målgrupp för händelsen

Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Kostnad

3250kr

Anmälan

https://www.lararfortbildning.se/grundskola/kurser/leda-i-motstand-och-bristande-samspel

Kontakt

Marie Adle
08 - 737 68 16
marie.adle@lararfortbildning.se