Främlingsfientlighet och rasism i skolan

  •  
Tid
2017-10-12 - 2017-10-13
Typ
Likabehandling, Inkludering
Plats
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2017-10-11
Arrangör
Skolporten

Ingen elev ska utsättas för främlingsfientlighet eller rasism i skolan, ändå sker det. Vid dessa situationer är all skolpersonal skyldig att agera, men hur görs det på bästa sätt?

Under konferensens två dagar presenteras aktuell forskning och praktiknära exempel inom detta viktiga och komplexa område som stärker dig i din kunskap om hur du bemöter rasistiska och främlingsfientliga strömningar.

På konferensen medverkar:
Emma Arneback, lektor
Jan Jämte, lektor
Elisabet Langmann, lektor
Lovisa Bergdahl, lektor
Olle Linton, gymnasielärare
Peter Sundin, handläggare
Fereshteh Ahmadi, professor
Marta Miklikowska, psykolog
Tatiana Håkanson, föreläsare
Helena Dal, Statens medieråd


Konferensen berör bland annat:
• Didaktiska arbetssätt för att motverka främlingsfientligt och rasism
• Att levandegöra demokratiska värden i undervisningen
• Kollegial samverkan i bemötandet av rasism
• Rasism ur ett barnperspektiv
• Senaste siffrorna från Mångfaldsbarometern – hur är svenskarnas attityd till mångfald?
• Vilken roll har familj och kompisar för barns främlingsfientliga åsikter?
• Att skapa mediemedvetna elever och förebygga näthat

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Samtliga pedagoger i Sverige är välkomna.

Kostnad

4 995 kr

Anmälan

http://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=392556

Kontakt

Mariam Gorji
076-0386548
mariam.gorji@skolporten.se