Tillsammans för ungas egenmakt och organisering

  •  
Tid
2017-05-31 13:00 - 17:00
Typ
Likabehandling
Plats
Ingenjörshuset, Malmskillnadsg. 46
Årskurser
6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2017-05-15
Arrangör
Kansliet för mänskliga rättigheter, SLK

Seminariet är en del av stadens satsning på ungas organisering

Staden arbetar för att stärka ungas organisering och höja kunskaperna om mänskliga rättigheter, antirasism och feminism genom olika aktiviteter som Ortens Organisatörer, Tjej- och Killforum och Linje 17-Gäris.

Seminariet handlar om hur vi kan utveckla arbetssätt för att stärka ungas egenmakt, beredda de grupper av unga som besöker stadens mötesplatser, samt motverka våld och könsstereotypa normer. Medverkar gör bland andra Dennis Nyström från MÄN (Män för jämställdhet).

Seminariet är en del av en utbildningssatsning som pågår under året med fokus på ovannämnda temaområden. Under senhösten erbjuds en uppföljande dag med fördjupade erfarenhetsutbyten och workshops om arbetssätt och metoder. De sju ytterstadsstadsdelarna kommer även att erbjudas kompetenshöjning genom utbildare som besöker stadsdelarnas verksamheter och genomför workshops på plats.

Anmälan görs via följande länk:
https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=cb379b66-050c-4118-97ba-a9b22c313362&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Varmt välkommen!

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt.

Kontakt

Banafsheh Hejazi
banafsheh.hejazi@stockholm.se