Fortbildning för dig som undervisar i matematik

  •  
Tid
2019-01-29 08:30 - 2019-01-30 15:45
Typ
Matematik, Programmering
Plats
Näringslivets hus
Årskurser
4, 5, 6, 7, 8, 9
Sista anmälningsdag
2019-01-24
Arrangör
Skolporten

Konferensen för dig som undervisar i matematik! Hur ger vi eleverna rätt förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med matematiska begrepp, strategier & metoder för att kunna föra matematiska resonemang?

På konferensen medverkar:
Anders Jönsson, Högskolan Kristianstad
Anette Jahnke, Göteborgs universitet
Saman Abdoka, Eskilstuna kommun
Erika Lundkvist, Björkvallsskolan i Björklinge
Synnöve Carlsson, Uppsala universitet
Lars-Åke Nordén, Uppsala universitet
Anna Tebelius Bodin, Hjärna utbildning
Markus Björnström, Logopedbyrån Dynamica
Sofia Sköld, Rudsskolan i Karlstad

Konferensen berör bland annat:
• Programmering - digitala resonemang och datalogiskt tänkande.
• Hur kan man arbeta språkutvecklande i matematikämnet?
• Begreppskartor – hur går det till?
• Vad är prov respektive bedömning i matematikämnet?
• Hur kan man tolka och använda provresultat och omdömen?
• Hur kan kunskaper om hjärnan bidra till ökad studiemotivation?
• Tyst kunskap i matematik – vad är det?
• Räknesvårigheter och dyskalkyli – hur stöttar vi elever i behov av särskilt stöd?

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Samtliga pedagoger i Sverige är välkomna.

Kostnad

Pris om du bokar plats 31 december: 3.795 kr ex moms Ordinarie pris fr.o.m. 1 januari: 4.995 kr ex moms

Anmälan

https://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=425121

Kontakt

Linda Karlstedt
0739826901
linda.karlstedt@skolporten.se