Hitta matematiken (F-klass)

  •  
Tid
2019-05-06 15:00 - 17:00
Typ
Matematik, FoU i Stockholm
Plats
Piperska muren, Scheelegatan 14
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3
Sista anmälningsdag
2019-04-15
Arrangör
FoU-enheten, Utbildningsförvaltningen

Workshop för lärare i förskoleklass gällande det snart obligatoriska kartläggningsmaterialet

Från 1 juli 2019 blir det obligatoriskt att använda Skolverkets kartläggningsmaterial ”Hitta matematiken”.
Kartläggningsmaterialet har tagits fram för att stötta lärare i att hitta elevers kunskaper i matematiskt tänkande i förskoleklass.
Med hjälp av detta material kan du under höstterminen identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan (årskurs 4 i specialskolan). Du ska också kunna få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.

Under Workshopen kommer vi att ge dig en introduktion till materialet samt ge er möjlighet att testa materialet och diskutera det. Syftet är att du skall känna dig förberedd inför användandet av materialet.

För "Hitta språket" som också blir obligatoriskt;
Medioteket och FoU-enheten erbjuder lärarna i stadens kommunala grundskolor kompetensutveckling för att implementera användningen av ”Hitta språket & Hitta matematiken”. Detta erbjuds till att börja med under 2019. Du kan läsa mer om dessa kurstillfällen i Mediotekets kurskatalog ”Kompetensutveckling för grundskolan”, i kalendariet på PS, PedagogStockholm, på Mediotekets webbplats för kompetensutveckling samt i Mediotekets nyhetsbrev.

Relaterade länkar:
”Hitta språket & Hitta matematiken”. https://www.skolverket.se/undervisning/forskoleklassen/kartlaggning-i-forskoleklassen
”Läsa, skriva, räkna –garantin”. https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/extra-stod-till-elever/lasa-skriva-rakna---garanti-for-tidiga-insatser

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=bcb290e2e181

Kontakt

Matilda Östman
0761233630
matilda.ostman@stockholm.se