Niondeklassare med utländsk bakgrund berättar - möjligheter att lära matematik

  •  
Tid
2014-03-11 15:30 - 17:00
Typ
Matematik, Matematik
Plats
Hörsal 5 i Södra huset B, Frescati
Årskurser
7, 8, 9

Öppen föreläsning, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Petra Svensson som precis lagt fram sin licentiatuppsatts vid Malmö Högskola, nu också doktorand vid Stockholms universitet, talar om:
Niondeklassare med utländsk bakgrund berättar - möjligheter att lära matematik.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt.

Kontakt

Susanne Ekström
susanne.ekstrom@mnd.su.se