Rekrytering av handledare till Stockholmslyftet i matematik 2014-2015

  •  
Tid
2014-01-30 15:00 - 17:00
Typ
Matematik, Matematik, Jobba i Stockholm
Plats
Bolinderssalen, Bolinders plan 1
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Sista anmälningsdag
2014-01-23

Informationsmöte inför rekrytering av handledare i Stockholmslyftet i matematikläsåret 2014-2015

Under våren 2014 kommer Utbildningsförvaltningen att fortsätta rekryteringen av handledare till Stockholmslyftet i matematik.

Stockholmslyftet i matematik baseras på Matematiklyftet och är en fortbildning i matematikdidaktik för matematiklärare i samtliga skolformer. Fortbildningen fokuserar lärares undervisningspraktik. Genom kollegialt lärande, med expertstöd i form av matematikhandledare, ges lärare möjlighet att stärka och utveckla metoder och former för undervisningen.

Fortbildningen utgår från en webbplattform som utvecklats i samarbete med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) och utvalda lärosäten. Det som diskuteras och läses prövas i undervisningen för att sedan utvärderas, modifieras och prövas på nytt.

Mer information om Matematiklyftet finns på
http://matematiklyftet.skolverket.se/matematik


Matematikhandledaren ska kontinuerligt delta i den utbildning som Skolverket anordnar inom ramen för Matematiklyftet. Handledaren ska hålla regelbunden kontakt med och vara ett stöd för de lärare som deltar i utbildningen.

Kriterier att erhålla statsbidrag för matematikhandledare. Matematikhandledaren
• ska vara behörig att undervisa i ämnet matematik
• ska ha minst fyra års erfarenhet av att undervisa i matematik
• bedöms vara en skicklig matematiklärare
• ska vara anställd hos huvudmannen antingen tillsvidare eller för begränsad tid

I denna omgång utser vi handledare som ska arbeta som handledare minst 20 % av sin tjänst under läsåret 2014/2015. Vi räknar med att du som handledare efter din utbildning och de erfarenheter du fått under första omgången kan fortsätta att handleda andra skolor under perioden 2015-2016.

Statsbidrag lämnas för matematikhandledare som ersättning för lön med ett schablonbelopp motsvarande högst 20 % av en genomsnittlig heltidslön för en matematiklärare. Schablonbeloppet för 2013-2014 är
98 900 kr. Statsbidrag för matematikhandledarens tid i utbildning utgår inte.

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Anmäl till samma som kontakt

Kontakt

Mait Adegård
mait.adegard@stockholm.se