Språkliga aspekter i matematiken

  •  
Tid
2019-09-30 13:00 - 16:00
Typ
Matematik, Svenska
Plats
Bolindersalen, Bolinders plan 1
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Sista anmälningsdag
2019-09-23
Arrangör
Medioteket, ALE (Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa)

Lässtrategiers betydelse för matematisk förståelse

I matematiken är det vanligt att texterna är multimodala, det vill säga att ord är integrerade med symboler, bilder, grafer och/eller diagram i samma text. Dessutom innehåller texterna i matematiken oftast fler abstrakta begrepp jämfört med andra texter och är kompakt skrivna med få ledtrådar för läsaren att förstå innehållet. Dessa texter ställer oerhörda krav på elevernas läsförmåga gällande både avkodning och förståelse, vilka kommer att belysas i föreläsningen. Övningar kommer sedan att appliceras kopplat till matematiska texter där bland annat lässtrategier är i fokus.
Cecilia Segerby, universitetslektor i matematikdidaktik, Högskolan i Kristianstad

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=776

Kontakt

Toura Hägnesten
08-50833848
toura.hagnesten@stockholm.se