Informationsmöte om Arete meritering med start i november 2016

  •  
Tid
2016-10-19 15:00 - 16:30
Typ
Meritering, Meritering
Plats
Piperska Muren, på Scheelegatan 14
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning
Sista anmälningsdag
2016-10-12
Arrangör
FoU-enheten

Stockholms stad möjliggör, genom det upphandlade meriteringsprogrammet Arete, för skickliga lärare att synliggöra sin yrkesskicklighet

Meriteringsprogrammet, vilar på vetenskaplig grund och innebär i korthet att läraren dokumenterar sin undervisning utifrån olika aspekter med stöd av referenser från elever, vårdnadshavare, kollegor, chefer samt klassrumsobservationer. Dokumentationen bedöms därefter av en utomstående examinationsgrupp.Legitimerade lärare som varit anställda fyra år i grund- eller gymnasieskolan på utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, kan anmäla sig till meriteringsprogrammet. Anmälan till det kommande programmet ska ha inkommit senast den 25 oktober 2016. Det är rektor som gör anmälan

Målgrupp för händelsen

Pedagoger anställda i Stockholms stad
Legitimerade lärare som varit anställda fyra år i grund- eller gymnasieskolan på utbildningsförvaltningen,

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Anmäl till samma som kontakt

Kontakt

Ingela Hyddmark
08-508 33 850
ingela.hyddmark@stockholm.se