Nya ämnesdidaktiska perspektiv på spanska som skolämne

Tid
2017-02-03 09:00 - 2017-02-04 12:00
Typ
Moderna språk
Plats
Grillska Huset, Gamla stan i Stockholm
Årskurser
6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning
Sista anmälningsdag
2017-01-20
Arrangör
FoU-enheten/utbildningsförvaltningen

FoU-enheten/utbildningsförvaltningen och Uppsala universitet ordnar två dagar för spansklärare i Stockholm

Spansklärardagarna behandlar kunskap
och innovativa ämnesdidaktiska perspektiv som tillkommit under senare år. Fokus sätts på aktuella frågeställningar och praktiska exempel på kommunikativ
och handlingsorienterad spanskundervisning. Programmet innehåller föredrag och workshops främst inom följande områden
• ökad användning av målspråket i klassrummet
• uppgiftsbaserad språkundervisning
(task-based approach)

Målgrupp för händelsen

Pedagoger/forskare i spanska som främmande språk

Kostnad

1000 kr

Anmälan

http://www.fba.uu.se/verksamhet/kurs-konf-sem/utbud/nya-amnesdidaktiska-perspektiv-spanska/

Kontakt

Annika Nylén
0739914049
annika.nylen@stockholm.se