Konferens för dig som undervisar i musik

  •  
Tid
2018-04-25 - 2018-04-26
Typ
Musik
Plats
Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Sista anmälningsdag
2018-04-24
Arrangör
Skolporten

Ta del av en konferens med fokus på musikämnet där du får inspiration och ämnesfördjupning. Med föreläsningar som belyser aktuell forskning i musikpedagogik och ger dig praktiska exempel som du kan använda i din undervisning, hälsas du varmt välkommen!

På konferensen medverkar:
Bo Rosenkull, lektor
Rickard Carlsson, musiklärare
Cecilia Ferm-Almqvist, professor
Lasse Lindsjö, psykolog
Anna Houmann, lektor
Mats Sandborgh, musiklärare
Gunnar Bjursell, professor

Konferensen berör bland annat:
• Likvärdig bedömning av musikkunskap – ta del av didaktiska möjligheter i din undervisning.
• Musiksalens digitala verktygslåda – vilken tillgång!
• Hur skapa kreativt förhållningssätt till musikundervisningen och lärande hos eleverna?
• Elevers lustfyllda låtskrivande i praktiken.
• Elever med svag impulskontroll i ditt klassrum? – Ta del av praktiska förhållningssätt som stödjer dig i klassrummet.
• Den kulturella hjärnan – musik och kultur som verktyg för välbefinnande och lärande.
• Sång och rörelse som glädjekälla!

Målgrupp för händelsen

Samtliga pedagoger i Sverige är välkomna.

Kostnad

4 995 kr

Anmälan

http://www.skolporten.se/kompetensutveckling/arrangemang/?objectID=407822

Kontakt

Mariam Gorji
076-0386548
mariam.gorji@skolporten.se