Det globala klassrummet: att förstå och ta tillvara elevernas språkliga resurser

Tid
2017-02-08 13:00 - 17:00
Typ
Nyanlända
Plats
Södra Latin, Stockholm
Årskurser
7, 8, 9, Gymnasium, X (tionde skolåret)
Sista anmälningsdag
2017-02-01
Arrangör
FoU

Att ta tillvara elevernas språkliga resurser är viktigt. Då utvecklas bland annat språk och ämneskunskaper snabbare.

Vi inleder med en kort föreläsning om translanguaging i det flerspråkiga klassrummet. Därefter berättar modersmålslärare i dari, somaliska, tigrinja och lingala utifrån sina erfarenheter och sitt språk om; språktypiska drag, skolsystemet i landet där språket talas och om vilka utmaningar de ser att nyanlända elever möter i svenska skolsystemet och med svenska språket. Ni kommer få möjlighet att välja två språkseminarium. Vi avslutar eftermiddagen med ett panelsamtal. Välkomna!

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet

Kostnad

Kostnadsfritt.Utbildningsförvaltningen i samarbete med Den Globala Skolan

Anmälan

http://www.utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Den-Globala-Skolan/Seminarier/?semiId=11038&Action=Anmal

Kontakt

Cecilia Rosengren
08 50833619 eller 0761233619
cecilia.rosengren@stockholm.se